+90 212 698 96 02
Tevfik Bey, Yel Değirmeni Cd. No:31, 34295 Küçükçekmece/İstanbul
Pazartesi-Cumartesi
  • Hizmet verilen noktada, başlatmadan önce yapılan keşif sonrasında projeye özel koşullar ve ihtiyaçlar belirlenir.
  • Bu çerçevede belirlenen gereksinimlere göre gündüz/gece, yaya veya motorize olarak, nokta veya devriye veya projeye özel şartlar çerçevesinde hizmetimizin ana akışı şekillenir.
  • Güvenlik görevlilerimiz kuruluş ve kişilere ait fabrika, ofis, tesis, inşaat sahaları, havalimanları, konutlar ve diğer alanlarda 5188 sayılı Kanundan aldıkları yetki çerçevesinde ve kanunda belirlenmiş fiziki ve hukuki sınırlar içerisinde sorumluluklarını yerine getirirler.
  • Bizim için başarılı bir güvenlik hizmeti, riskleri oluşmadan önlemelidir.
  • Güvenlik görevlilerimiz tarafından verilen özel güvenlik hizmet verdiğimiz kuruluşlar ve kişilerce Batı Savunma ve Koruma Özel Güvenlik Şirketi  tarafından geliştirilen raporlama sistemleri ile anlık olarak  takip edilmektedir. Ayrıca müşterilerimiz tarafından istenilen anda yapılabilecek uzaktan görev atamaları ve denetimler ile verdiğimiz hizmetlerin sürekli olarak denetime açık olmasını sağlanır.
  • Dürüstlük, dikkat ve yardımseverlik anlayışı doğrultusunda güvenlik sektörünün bilgi ve tecrübelerimiz ile özel güvenlik hizmetlerinde sektörün standartlarını belirliyoruz.

Hızlı müdahale

7/24 ve 365 Gün tüm olağan ve olağanüstü
hallerde tüm firma kadromuz ile birlikte
personelimizin ve müşterimizin yanındayız.

 

 

Maliyet avantajı

İş gücü ile teknolojik olanakların doğru kullanılması ve yatırımların doğru yönlendirilmesi ile maksimum maliyet avantajı sağlıyoruz.

 

 

Dogru iletişim

Müşteri, Personel ve Firmamız üçgeninde doğru ve kesintisiz iletişim ile sürekli gelişen hizmet kalitesi sağlanır.

NEDEN BİZ....
Vereceğimiz hizmetlerin sekretaryası tamamen hizmeti satın aldığınız şirketimize ait olup, istihdam edeceği personelin, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinden ortaya çıkacak Ücret-İhbar ve Kıdem Tazminatı, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası, SSK ve yan ödemeleri gibi tüm haklarının ödenmesi ile yine mevzuattan kaynaklanan, personele ve resmi kuruluşlara karşı diğer borç ve yükümlülükleri, cezai sorumlulukları  tarafımıza aittir. BATI SAVUNMA VE KORUMA Güvenlik Şirketinin bu konularda İşverene rücu hakkı bulunmaz.

HİZMETİN TARİFİ:

 Hizmet Alanı içinde yer alan ve İl Özel Güvenlik Komisyonunca belirtilen alanların, binaların,  mal ve malzemelerin tehdit, kaçırma, hırsızlık, soygun, gasp, cinayet, sabotaj gibi muhtemel tehdit ve tehlikelere karşı güvenliklerini sağlamaktır.

Bu hizmetler yerine getirilirken;

 – Kalite hedeflerimiz müşterimizle birlikte belirlenir ve müşterilerimizin ihtiyaçları, beklenti ve hedefleri doğrultusunda uygun alternatifler üreterek müşteri onayına sunulur.

 – Ölçülebilir yüksek profile sahip, aynı hedefi paylaşan personel istihdamına özen göstererek, kurum kültürü doğrultusunda müşterimizin genel yapısına uygun profil seçiminde müşteri ile birlikte seçim  yapılır.

 – Etkin olarak yürüttüğümüz Müşteri İlişkileri Yönetim Metodu ile ortak olarak belirlenmiş tarihlerde toplantılar düzenleyerek;

 

  • Değişen ihtiyaçlar
  • Operasyonel gelişmeler
  • Personel oryantasyonu ve ihtiyaçları değerlendirilir.

Projeye uygun uygulamalar geliştirilerek müşterinin bilgisine sunulur.

ETKİN GÜVENLİK EĞİTİMİ

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik görevlisi olmak için alınması gereken silahlı ve silahsız kurslar ile meslekte beş yılını dolduranların almaları zorunlu kılınan yenileme eğitimleri, özel güvenlik eğitim kurumları tarafından verilmektedir.

212 698 96 01
0553 659 23 24
Küçükçekmece /İstanbul
Bizi Takip Edin
 
 
Hızlı Bağlantılar
 
 
 
+90 212 698 96 02
Tevfik Bey, Yel Değirmeni Cd. No:31, 34295 Küçükçekmece/İstanbul
Pazartesi-Cumartesi
08:30-18:30